Müdür

Prof.Dr.

Hacı Yunus Taş

Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör.

Cihat Çetin