YÜGİM, girişimcilik ve işletmecilikle ilgili araştırma ve eğitim/danışmanlık konularına odaklanan bir araştırma merkezidir.
 
 
Misyonumuz: 
Akademik bilgiyi kullanarak ilimizin ve bölgemizin girişimcilik performansını artırmak, işletmelerimizin verimlilik ve etkinliğine katkıda bulunmaktır.
 
 

Amacımız; Girişimcilik ve işletmecilik, özellikle küçük ve orta ölçekteki firmalar ile aile işletmeleri alanında bilimsel araştırma, uygulama, eğitim, danışmanlık ve dokümantasyon çalışmaları yaparak, gerektiğinde ilgili resmi ve özel kuruluşlarla da işbirliği sağlayarak Ülkenin zenginliğinin ve refahının arttırılmasına katkı sağlamaktır.

 Ayrıca bütün genç ve yeni  girişimcilere ve Yalova Üniversitesi mezunlarımıza Uygulamalı Girişimci Eğitimi  (UGE) vererek, iş planı ve yeni projeler hazırlama alanında danışmanlık hizmeti vererek yardımcı olmayı hedeflemekteyiz.


Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Girişimcilik ve işletmecilik alanlarında araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak ve bu işletmelere danışmanlık hizmeti sunmak,
b) Girişimcilik alanında ve işletmeciliğin alt alanlarında, pazarlama, yönetim, finans, üretim ve benzeri eğitim programları düzenlemek, danışmanlık hizmeti sunmak, araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak, görsel, işitsel ve dijital yayınlarla kamuoyunun bilgilendirilmesine katkıda bulunmak,
c) Girişimcilik ve işletmecilik alanlarında konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak, üniversiteler ve ulusal/uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmalar yürütmek,
ç) Yurt dışında ve yurt içindeki resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak konusunda ulusal veya uluslararası projeler, eğitim programları ve ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek,
d) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet konularında çalışmaya yöneltmek ve çalışmalarına destek vermek,
e) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları veya yerli ve yabancı uzmanlar ile öğrencilerin birlikte çalışmalarda bulunabileceği ulusal ve uluslararası programlar oluşturmak,
f) Merkez tarafından yapılan araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,
g) Ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak,
ğ) Merkezin amacına yönelik olarak kütüphane, bilgi merkezi veya dokümantasyon merkezi kurmak.

 

Etiket: hakkımızda